Sigma

Sigma

Duurzaamheid is een complexe materie. Dus zetten we ons in om het u makkelijker te maken te voldoen aan duurzaamheidscriteria en aan de wet- en regelgeving.

BREEAM en LEED
De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in hoog tempo op: steeds vaker komt de vraag of onze producten voldoen aan de criteria van gebouwen labels als Bream en leed. De benodigde bewijsvoering is eenvoudig op te vragen via ons Technisch Centrum.
Product Sustainability Indicator
Om op eenvoudige wijze inzicht te geven in wat een product duurzaam maakt, is de Product Sustainability Indicator ontwikkeld. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de impact van een product op mens, milieu én kwaliteit. Inderdaad: people, planet en profit
SigmaCare Zorg Sigma Care
In specifieke marktsegmenten als corporaties, zorg en onderwijs spelen zaken als leefbaarheid van een wijk, kleurgebruik en een gezond binnenklimaat een belangrijke rol. Niet toevallig maken ook deze componenten onderdeel uit van onze duurzame benadering. Met gerichte kleuradviezen en speciale producten die voldoen aan de hoge eisen en specifieke wensen van opdrachtgevers levert Sigma een bijdrage aan een duurzamere samenleving.
Skills

Posted on

17 november 2014